Tag Archive for: هنر

دیزاین چیست

یکی از عجیب ترین ویژگی های دنیای مدرن این است که دیزاین در آن آن تا حد زیادی تبدیل شده به چیزی پیش پا افتاده و بی اهمیت. اگر دیزاین مورد توجه جدی قرار گیرد و بهره برداری مسئولانه از آن شود، باید مبنایی تعیین کننده برای شکل دهی و ساخت زندگی انسان با همه جزئیاتش باشد و این به نفع و صلاح همگان خواهد بود.

دیزاین یکی از ابتدایی ترین ویژگی های هر چیزِ انسانی است، از عوامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی انسان و مقوله ای بسیار با اهمیت است. به ندرت جنبه‌ای از محیط مادی را می‌توان پیدا کرد که نتواند با دیزاینِ بهتر به نحو موثری بهبود پیدا کند.

Read more