Tag Archive for: فشن

امروزه برندینگ دیگر محدود به شرکت‌ها نیست؛  امروزه دانشگاه‌ها، موسسات خیریه و هنرها روش‌های برندینگ را به کار می‌گیرند، و علاوه بر آن برندینگ برای کشورها، شهرها، مشاهیر و کسانی که می‌خواهند برند خود را بازسازی کنند هم به کار می‌رود.

برندینگ فشن صرفا در مورد خلق یک نشانه، شعار تبلیغاتی و طرح گرافیک نیست. برند دربردارنده‌ی ادراک، اعتبار و نیز چهره و احساس عینی آن سازمان یا نهاد است و با رفتار یک شرکت، در کنار تجربه‌ی مشتریان از آن، در ارتباط است. تاثیر برند، قابل اندازه‌گیری است. برند درون و بیرون یک سازمان را در برمی‌گیرد و مشتریان و کارکنان را شامل می‌شود. Read more