Tag Archive for: بهره وری

تولید پوشاک

در دنیای امروز البسه، پوشش‌ها مبتنی بر موقعیت هستند. نیاز به پوشاک بی‌انتها شده، بطوریکه هر روزه افراد، نیازمند پوشش‌های مختلف در زمان‌های متفاوت هستند. از طرفی، تنوع پوشاک و البسه کاربرد و تقاضای پوشاک را افزایش داده که حاصل این تقاضا، تولید انبوه توسط واحدهای مختلف تولیدی به جای دوخت و دوز به روش […]