Tag Archive for: ارزش برند

برندینگ فشن

برند مفهومی بیش از یک محصول و یا خدمت است . برند شما حاصل ارتباط شما با مشتری است و تجربه ای که از شما دارد. امروزه بسیاری از خودروها،کفش ها ، بانک ها و … تفاوت چندانی با هم ندارند اما این برندها هستند که تمایزهای اساسی را در بسیاری از بازارها ایجاد می نمایند. این تفاوت ها تا آن جا پیش می روند که امروزه بسیاری از رهبران بازار به برند خود به دید یک مزیت رقابتی می نگرند.

Read more