خدمات مارکتینگ

بازاریابی چیست؟

به زبان ساده، بازاریابی فرایند ایجاد رابطه سودمند با مشتری از طریق خلق ارزش برای او و دریافت ارزش به جای ارزش تولید شده است.

فرایند بازاریابی را چگونه انجام می دهیم؟

اعضا تیم بارکد، تمرکز بر تولید ارزش برای مشتری را اینگونه تعریف می کنند. ابتدا با تحقیق در مورد نیازهای مشتری و مدیریت اطلاعات بازاریابی، درکی از بازار پیدا می شود. پس از آن با پاسخگویی به دو سوال ساده، استراتژی بازاریابی مشتری مداری طراحی خواهد شد.

مارکتینگ در فشن

سوال اول: ما به کدام مشتری ها خدمت خواهیم کرد؟ (بخش بندی بازار و هدف گیری بازار هدف).

همه ی مشتریان را نمی‌توان به یک شکل هدف قرار داد. باید منابع برای خدمت گذاری به صورتی تخصیص داده شود که هم بهتر به مشتریان خدمت شود و هم موجب سودآوری بیشتر برای شرکت شود.

سوال دوم: بهترین راه برای خدمت کردن به مشتریان هدف چیست؟ (متمایز کردن و تثبیت موقعیت).

در اینجا، بازاریاب به توضیح پیشنهاد ارزش پرداخته و مشخص می‌کند شرکت چه چیزی میخواهد به مشتری ارائه کند تا در تجارت با مشتری هدف موفق شود.

در مرحله بعد، تیم مشاوران بارکد پس از تصمیم گیری در مورد استراتژی بازاریابی ، برنامه یکپارچه بازاریابی را آماده می کنند. برنامه یکپارچه بازاریابی شامل ترکیبی از چهار عنصر آمیخته بازاریابی (چهار پی) می باشد و استراتژی بازاریابی را به آنچه واقعاً برای مشتری ارزش دارد، تبدیل می کنند. تیم مشاوران، محصول را ایجاد کرده و برندی قوی برای مجموعه خلق می کنند. برای محصول خلق شده، قیمتی تعیین کرده و سپس آن را توزیع می کنند تا محصول در دسترس مشتری هدف قرار بگیرد. در نهایت تبلیغاتی طراحی خواهد شد تا ارزش محصول را به اطلاع مشتریان هدف رسانده و او را به عکس العمل نشان دادن به محصول ترغیب کند.

مهمترین گام در فرایند بازاریابی

مهمترین گام در فرایند بازاریابی در تیم مشاوران بارکد، ایجاد رابطه ارزشمند و سودآور با مشتری هدف است. مشاوران در تمامی مراحل این فرایند تلاش می کنند با به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتری را جلب کرده و او را مشعوف نمایند. اما در هر صورت مشاوران به تنهایی نمی‌توانند برای مشتری ارزش خلق کرده و با او رابطه برقرار نمایند. در این راستا شرکت باید با همکاران بازاریابی داخل شرکت و سیستم بازاریابی نیز همکاری نزدیکی داشته باشند. از این رو سازمان‌ها باید علاوه بر مدیریت ارتباط با مشتریان، در مدیریت ارتباط با همکاران نیز عملکرد خوبی از خود نشان دهند.

چهار گام اول فرایند بازاریابی، به خلق ارزش برای مشتری اختصاص دارد. در گام آخر، تیم بارکد به خاطر برقراری رابطه مستحکم با مشتری، پاداش خود را از طریق جذب ارزش از او به دست می‌آورد. ارائه ارزش ممتاز به مشتری، باعث رضایت زیاد مشتریان می‌شود. این مشتریان به مقدار زیاد و چندین دفعه خرید خواهند کرد. بدین طریق سهم بیشتری از مشتریان حاصل می‌شود و نتیجه این است که دارایی درازمدت مشتری افزایش خواهد یافت.

آخرین موردی که تیم مشاوران بارکد آن را در نظر می‌گیرند، توجه به دور نمای در حال تغییر بازاریابی، با توجه به سه عامل دیگر است. تیم بارکد در ایجاد رابطه با مشتریان و همکاران، فناوری بازاریابی را به خدمت گرفته و از فرصت‌های جهانی ایجاد شده استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل کند که به مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی پایبند است.

بارکد

برند یک هویت زنده است و در طول زمان به تدریج یا غنی تر میشود یا تحلیل می رود. در واقع محصول هزاران هزار عامل کوچک است.