خدمات بارکد

هدف تیم بارکد در بخش مشاوره، کمک به مجموعه‌های پوشاک در جهت راه‌اندازی و ارتقا بخش‌های مختلف کسب و کار و هدف گذاری دقیق برای مجموعه‌هاست.

تیم مارکتینگ بارکد فرايندی را برای شرکت‌ها به وجود می آورد كه در آن بتوانند ارزش‌های درستی را برای مشتری ساخته و رابطه مستحکم با او بسازند و در مقابل از مشتری ارزش دریافت کنند.

متخصصین مجموعه بارکد، بهترین مسیر را با برنامه‌ریزی و تدوین راهبرد تبلیغاتی برای رسیدن به اهداف برندها طراحی نموده و رویکرد و صدای برند را به بهترین شکل به گوش مخاطبان برساند.

مراحل طراحی، تهیه‌ی مواد اولیه و تولید نمونه با در نظر گرفتن هویت برند و قیمت تمام شده‌ی محصول با هدف به دست آوردن جایگاهی مناسب در بازار رقابتی صورت خواهد گرفت.

افزایش حجم تولید، بهره وری، اهداف هزینه‌ای، تضمین کیفیت محصول و رضایت مندی مشتری مبنای کار متخصصین بارکد در بخش تولید است.